Je náš politický a vzdělávací systém připraven na podporu edukace a rozvoje seniorů podporující prodloužení ekonomické produktivity i umožnění aktivního stárnutí?

Cílem této jediné pravidelně realizované odborné konference na území České i Slovenské republiky, která se systematicky věnuje edukačním a pracovním kontextům stárnutí populace, je poskytnout odborníkům pracujícím v oblasti vzdělávání starších dospělých a seniorů informace o aktuálních trendech majících dopad na organizaci, obsahy, podoby a cíle těchto aktivit. Rovněž představit vzdělavatelům a organizátorům vzdělávacích i kulturních seniorských aktivit možnosti, jak přispět k aktivizaci starších dospělých nejen v ČR, ale i v rámci Evropy.

Konference bude zároveň zaměřena na příspěvky v oblasti age managementu s cílem podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti, včetně zapojování starších dospělých zpět do pracovního procesu.

 

Kdy a kde Registrace