Záštita primátora statutárního města
Mladá Boleslav

Záštita Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy

Záštita Ministerstva práce
a sociálních věcí