• PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – předseda organizačního výboru (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
  • Ivo Rašín – místopředseda organizačního výboru (Služby a Školení MB, z. s.)
  • Mgr. Ilona Štorová – místopředsedkyně organizačního výboru (Age Management, z. s.)
  • Mgr. Jan Dobeš – člen organizačního výboru (Česká a Slovenská asociace age managementu)
  • PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. – členka organizačního výboru (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
  • Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. – člen organizačního výboru (Slovenská akademickú asociácia pre celoživotné vzdelávanie)
  • Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. – členka organizačního výboru (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)