Termín odeslání přihlášek je do 1. března 2020

K účasti se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře.
Aktuální počet přihlášených účastníků je: 71

Po úspěšném odeslání přihlášky Vám systém zašle na uvedenou e-mailovou adresu potvrzující zprávu o přijetí Vaší přihlášky. V opačném případě Vás prosíme o kontrolu uvedených údajů v přihlášce a její opakované odeslání.

Zde vyplňte Vaše jméno

Zde vyplňte Vaše příjmení

Zde vyplňte Váš titul před jménem

Zde vyplňte Váš titul za jménem

Zde vyplňte Váš platný e-mail

Zde vyplňte Vaše telefonní číslo

Zatrhněte

Zde vložte případné další informace pro organizátory

Účastnický poplatek: 1 000,- Kč + 21 % DPH, účastnický poplatek celkem: 1 210,- Kč

Zadejte PSČ ve formátu 11000 (bez mezer)

Vaše osobní údaje ukládáme do databáze výlučně pro potřeby organizátorů konference a Vaše osobní údaje nikdy nepředáme třetí straně. Vaše kontaktní informace použijeme pouze pro informování o tomto nebo následujících ročnících této konference. Pokud byste přesto chtěli požádat o vymazání Vašich osobních údajů z databáze, pak nám napište na adresu: konference@agemanagement.cz