Termín odeslání přihlášek je do 2. 12. 2021

K účasti se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře.
Aktuální počet přihlášených účastníků je: 5

Po úspěšném odeslání přihlášky Vám systém zašle na uvedenou e-mailovou adresu potvrzující zprávu o přijetí Vaší přihlášky. V opačném případě Vás prosíme o kontrolu uvedených údajů v přihlášce a její opakované odeslání.

Zde vyplňte Vaše jméno

Zde vyplňte Vaše příjmení

Zde vyplňte Váš titul před jménem

Zde vyplňte Váš titul za jménem

Zde vyplňte Váš platný e-mail

Zde vyplňte Vaše telefonní číslo

Zde vložte případné další informace pro organizátory

Vaše osobní údaje ukládáme do databáze výlučně pro potřeby organizátorů konference a Vaše osobní údaje nikdy nepředáme třetí straně. Vaše kontaktní informace použijeme pouze pro informování o tomto nebo následujících ročnících této konference. Pokud byste přesto chtěli požádat o vymazání Vašich osobních údajů z databáze, pak nám napište na adresu: konference@agemanagement.cz